Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ενδιαφέρονται άρθρα για τους γονείς και το παιδί.

 

Άρθρα για το παιδί, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

 

Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας.

 

Περιοδικό ειδικής αγωγής

 

Πληροφορίες για εκπαιδευτικό υλικό

 

Εταιρία προστασίας αυτιστικών ατόμων

 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος

 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

Το χαμόγελο του Παιδιού

 

Ειδική θεραπευτική μονάδα αυτιστικών παιδιών

 

American Speech Language and Hearing Association (Αμερικανικός Σύλλογος Λογοπαθολόγων και Ακουολόγων)

 

American Occupational Therapy Association (Αμερικανικός Σύλλογος Εργοθεραπευτών)

 

International Reading Association (Παγκόσμιος Σύλλογος για τη δυσαναγνωσία)

 

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

to top button